ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ


Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ ΟΕ ιδρύθηκε το έτος 1985 με βασικούς εταίρους τους Τσίμα Βασίλειο, Τσίμα Γεώργιο, Τσίμα Ιωάννη και Γκέλη Χαράλαμπο. Δραστηριοποιείται με επιτυχία στην εξόρυξη, επεξεργασία και διάθεση μαρμάρων.

Η εταιρία εδρεύει στην Κληματιά του δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων σε ιδιόκτητη έκταση, στην οποία βρίσκονται τα γραφεία διοίκησης, οι χώροι  κοπής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μαρμάρου.

Επίσης η εταιρία δραστηριοποιείται και στην εξόρυξη μαρμάρου καθώς εκμεταλλεύεται δύο λατομεία για ιδία χρήση, που βρίσκονται στην Κληματιά του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων και στο Δεμάτι Ζαγορίου.

Η εταιρία προμηθεύεται την πρώτη ύλη κυρίως από τα δικά της λατομεία και στην συνέχεια, το εργατικό προσωπικό της επιχείρησης επεξεργάζεται τους όγκους των μαρμάρων έτσι ώστε να παραχθούν τα τελικά προϊόντα της εταιρίας όπως : μάρμαρα δαπέδου, μάρμαρα ειδικών διαστάσεων, σκάλες, πλακίδια, κυβόλιθοι, πλάκες τελάρου, διακοσμητικά είδη για επένδυση, φιλέτα, κλπ.

Για την διακίνηση και διάθεση του τελικού προϊόντος η εταιρία χρησιμοποιεί ιδιόκτητα φορτηγά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ